Košík (0)
0.00 Kč

Reklamace

K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte prosím  následující podmínky. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám prosím zjištěné vady co nejdříve emailem na adresu reklamace@dekos-r.cz anebo písemně. Zboží, které reklamujete, je nutné po domluvě vrátit doporučeně na naši adresu. U reklamovaného zboží žádáme předložit doklad o zakoupení zboží nebo jiným způsobem prokázat jeho nabytí (včetně data zakoupení, množství a ceny zboží).

Prodávající rozhodne o reklamaci ve lhůtě do 7 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.